PARK OLIMPIJSKI GOLĘCIN

Inspirując się najlepszymi wzorcami zagranicznymi – Central Park w Nowym Jorku, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Formii we Włoszech oraz Ośrodek szkoleniowo-rekreacyjny w Malmo w Szwecji, pragniemy stworzyć w porozumieniu z Miastem i współpracy ze społecznością Poznania –  Park Olimpijski Golęcin. Stanie się on wzorcowym przykładem nowego sposobu animowania, funkcjonowania i finansowania przedsięwzięć sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjnych na skalę krajową. Działania te mają uaktywnić ruchowo dzieci, młodzież i dorosłych tworząc szerokie zaplecze społeczne związane z promocją zdrowego stylu życia, wykorzystując potencjał know-how lekkiej atletyki – jako sportu pierwszego kontaktu, sportu na całe życie. Synergia między szeroką bazą dzieci i młodzieży a sportem profesjonalnym wymaga stworzenia miejsca sprzyjającego długofalowemu rozwojowi sportowemu. Park Olimpijski Golęcin we współpracy ze związkami PZLA i PZT będzie oferował specjalistyczne szkolenie zawodników na każdym etapie drogi sportowej, zapewniając jednocześnie opiekę medyczną, dietetyczną i rehabilitacyjną, na najwyższym europejskim poziomie. Jednocześnie, bazując na szerokim porozumieniu społecznym, dążymy do stworzenia atrakcyjnej oferty z zakresu rekreacji ruchowej adresowanej do mieszkańców miasta Poznania. Park Olimpijski Golęcin wykorzystując naturalną lokalizację i odpowiadając na prozdrowotne i proekologiczne wyzwania XXI wieku ma szansę stać się wzorcowym ośrodkiem sportowo-rehabilitacyjno-medycznym. Beneficjentami programu w naturalny sposób będą wszyscy mieszkańcy a Park Olimpijski Golęcin stanie się wizytówką Poznania w skali europejskiej.

Park Olimpijski Golęcin – strategia rozwoju – całość dokumentu PDF